Kontrollveiledning, periodisk kontroll av kjøretøy, Vedlegg 1 til forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy av 13.05.2009

National Legislation (Norway)
Country:
Norway
Relation with EU Legislation:
Implements directive 9009/40/EC, last amended through directive 2010/48/EC
Categories:
National guideline, Mandatory (decree)
Affected LAPs:
Service and maintenance
Vehicles / Cars, buses, trucks