Regulation of technical requirements and approval of vehicles, vehicle components and vehicle equipment (vehicle regulation) / Forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), of 1997, last amended 01.07.2017

National Legislation (Norway)
Country:
Norway
Relation with EU Legislation:
Implements the EU regulations on type approval and technical requirements
Categories:
National regulation (government), Mandatory (decree)
Affected LAPs: