Regulation on change in the regulation of technical requirements and approval of vehicles, components and equipment (Vehicle Regulation) / Forskrift om endring i forskrift om tekniske krav og godkjenning av kjøretøy, deler og utstyr (kjøretøyforskriften), of 17.01.2012

National Legislation (Norway)
Country:
Norway
Relation with EU Legislation:
Implementing Regulation (EC) No 79/2009 of the European Parliament and Regulation (EC) 406/2010 on type-approval of hydrogen-powered motor vehicles.
Categories:
National regulation (government), Mandatory (decree)
Affected LAPs: