LBK nr 1440 af 23/11/2016 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning LBK No. 1440 of 23/11/2016 Executive Order on the assessment of the effects of certain public and private facilities on the environment (EIA) pursuant to the Planning Act

National Legislation (Denmark)
Country:
Denmark
Categories:
National Legislation (adopted by parliament), Mandatory (decree)
Affected LAPs:
Land use plan (zone prohibition)
Hydrogen as a fuel and refueling infrastructure for mobility purposes / HRS and Hydrogen delivered to stations