Bekendtgørelse om deklaration af elektricitet til forbrugerne (Elmærkningsbekendtgørelsen) BEK nr 1322 af 30/11/2010Executive Order on the declaration of electricity to consumers (Elelærkningsbekendtgørelsen) BEK nr 1322 af 30/11/2010

National Legislation (Denmark)
Country:
Denmark
Relation with EU Legislation:
National transposition of Directive 2009/28/EC.
Categories:
National Legislation (adopted by parliament), Mandatory (decree)
Affected LAPs:
Legal status & Certification of origin
Hydrogen as a fuel and refueling infrastructure for mobility purposes / Fuel Origin