LBK nr 1440 af 23/11/2016 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Consolidated act No. 1440 of 23/11/2016 on the assessment of the effects of certain public and private facilities on the environment (EIA) pursuant to the Planning Act

National Legislation (Denmark)
Country:
Denmark
Relation with EU Legislation:
Directive 2011/92/EU of the European Parliament and of the Council of 13 December 2011 on the assessment of the effects of certain public and private projects on the environment
Categories:
National Legislation (adopted by parliament)
Affected LAPs: