Plan– och bygglag (2010:900) • SÄIFS 1990:2 om hantering av brandfarliga gaser och vätskor i anslutning till vissa transportmedel6 . • SÄIFS 1996:2 om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen6 . • SRVFS 2004:7 om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Brandfarliga gaser: • SÄIFS 1998:5 om tankstationer för metangasdrivna fordon. • SÄIFS 1998:7 om brandfarlig gas i lös behållare6 . • SÄIFS 2000:4 om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig gas6

National Legislation (Sweden)
Country:
Sweden
Relation with EU Legislation:
na
Categories:
National Legislation (adopted by parliament)
Affected LAPs:
Permitting process (include former LAP: emission regulation)
Production of hydrogen / Centralised (Electrolysis, Steam-Methane reforming, and H2 liquification)