LBK nr 1440 af 23/11/2016 Bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning (Consolidation act on estimating the effect on the environment of certain public and private installations)

National Legislation (Denmark)
Country:
Denmark
Categories:
direktive 2011/92/EU of 13. december 2011/ http://eur–lex.europa.eu/legal–content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011L0092
Affected LAPs:
Land use plan (zone prohibition)
Production of hydrogen / Centralised (Electrolysis, Steam-Methane reforming, and H2 liquification)